כללי

אתר הרפתקהופ! מציע לילדים המשך חווית למידה והעשרה המבוססת על דמויות ערוץ הופ! ועל העקרונות החינוכיים של הערוץ. מלבד תכנים איכותיים ומבוקרים, האתר מאפשר לילדים להתנסות במיומנויות שונות שיפורטו בהמשך וזאת תוך כדי נאמנות גבוהה לעיקרון שמירה והגנה על עולמו של הילד. האתר עומד בסטנדרט גבוה להבטחה והגנה על פרטיות המשתמש ומאפשר לילדים להתנסות במיומנויות שונות, ללא פגיעה בפרטיותם. אנו ממליצים להורים לקרוא את המידע בטרם השימוש באתר, להכיר את הפעילויות באתר, ללוות את הילדים בגלישתם ולהנחות אותם.

להלן הסבר קצר המתאר את מתי נאסף המידע ולמה הוא משמש, וכן מידע שעניינו מדיניות ההגנה על הפרטיות, מדיניות הגילוי הנאות ותנאי השימוש באתר.

אתר הרפתקהופ! אינו מוכר, אינו מעביר לצדדים שלישיים ואינו מפרסם בציבור פרטים אישיים מזהים הנמסרים על ידי משתמשי האתר, למעט במקרים המפורטים להלן ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 - (לתיאור מלא של החוק לחצו כאן). אתר הרפתקהופ! עושה את מרב המאמצים לאסוף ממשתמשי האתר רק את המידע המינימאלי, הנדרש לצורך השתתפות בפעילויות האתר. ילדים יכולים להשתמש ברוב הפעילויות המוצעות באתר הרפתקהופ! מבלי למסור מידע כלשהו. המקרים בהן נדרש מידע כתנאי לביצוע פעילות מסוימת יפורטו להלן. חשוב לציין כי אם וככל שייאסף בעתיד מידע אישי מזהה, תינתן להורים אפשרות לסקור מידע זה אשר נאסף מילדיהם, להביא למחיקת מידע זה ואף לסרב לאפשר המשך איסוף מידע זה. כל שינוי במדיניות זו יפורט באתר.

מעורבות הורים
אנו ממליצים בחום רב על מעורבות פעילה של ההורים בכל שימוש שנעשה על ידי ילדיהם ברשת האינטרנט. זוהי אבן יסוד בהתייחסותנו אנו לאינטרנט, בכל הנוגע לשימוש בו על ידי ילדים. אנו ממליצים להורים שלא לאפשר לילדיהם גלישה באינטרנט בלא פיקוח של מבוגר, ובשום מקרה לא לאפשר לילדים מסירת מידע אישי באינטרנט. רצוי להסביר זאת לילדים בצורה המובנת להם, וזאת בטרם יתאפשר להם להשתמש ברשת.

רישום
בעת רישום מנוי באתר הרפתקהופ! מתבקש ההורה המבצע את הרישום והמכונה גם "מנוי ראשי" למסור מידע אישי. מידע זה כולל: שם מלא, כתובת, שם משתמש, סיסמא מספר טלפון (לא חובה), כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי של המנוי הראשי. בכדי לוודא כי מידע זה נמסר על ידי ההורה, נדרשים לצורך הרישום פרטי כרטיס אשראי בתוקף. למען הסר ספק, רישום מנויים הרפתקהופ! לא יתאפשר ללא פרטי כרטיס אשראי תקף. לתשומת ליבכם, בהתאם להסכם ההתקשרות, ברישום כמנוי ו/או בשימוש בשירותי האתר או בחלק מהם ו/או במתן רשות למי מטעמכם להשתמש בשירותי האתר, יש משום הצהרה של המנוי הראשי כי הינו מעל מעל גיל 18 וכי הינו ההורה או האפוטרופוס של כל מי שיורשה על ידו להשתמש בשירותי האתר באמצעות המנוי. כמו כן יש בפעולות כאמור משום הסכמה מצד המנוי המוביל לאיסוף מידע ממנו ו/או מהמשתמשים מטעמו, תחזוקתו, עדכונו ועשיית שימוש בו, והכול בהתאם לתנאי הצהרת הפרטיות של הרפתקהופ!. בסיום תהליך הרישום ישלח דואר אלקטרוני מאשר רישום.

כתובות הדואר האלקטרוני הנשלחות אלינו כתוצאה מהתכתבות עם המשתמשים באתר לא יאספו למטרת העברתן לצד שלישי, בתמורה או שלא בתמורה.

שם משתמש וסיסמא
לכל חשבון ראשי ישנו שם משתמש וסיסמא לזיהוי באתר. שם המשתמש והסיסמא מיועדים להורים בלבד, והם משמשים לכניסה לאיזורים "רגישים" כגון העלאת תמונות לרשת ואישור העלאת תכנים לאתר. איסור מסירת פרטי משתמש וסיסמא לאחרים באחריות ההורים שלא להעביר את פרטי המשתמש שלהם באתר הרפתקהופ! כלל זה נועד הן בכדי לשמור על הסביבה הפרטית של הילד, הכוללת את ההגדרות האישיות שלו והן כדי למנוע העברת הודעות, תמונות, ותכנים בשם הילד בעל המנוי כביכול.

חשבונות משנה
אתר הרפתקהופ! מאפשר לכל אחד מהילדים במשפחה (עד שניים) ליצור סביב פרטית ואישית ליצירה, למידה, משחק והתקשרות. אנו ממליצים להגדיר את המשתמשים תחת החשבון בכדי לחזק את החוויה האישית של הילדים באתר ואת ידידותיות הממשק עבורם, לכוון אותם לתכנים בהתבסס על גילם, ואף להציג להם ברכת יום הולדת אישית ביום חגם.

רק מנוי ראשי במשפחה רשאי להגדיר את שני חשבונות המשנה תחת המנוי. בהגדרת חשבונות המשנה, יש לציין כינוי לילד (או שם), מין ותאריך הלידה. עבור כל ילד ניתן לבחור תמונה מייצגת מתוך בנק האיורים או תמונה פרטית שלו. האיור או התמונה יופיע לאחר הקלדת שם המשתמש והסיסמא של המנוי הראשי, וישמש את הילד לזהות האם הוא גולש בסביבה הפרטית שלו. ניתן להגדיר סיסמא בקוד ויזואלי (המיועדת לילדים) כדי להגן על סביבת העבודה בין תתי המנויים (קרי בין אחים תחת אותו מנוי).

שליחת הודעות או ברכות לאנשי קשר
מנויי אתר הרפתקהופ! רשאים להשתמש במערכת התקשורת המשפחתית במסגרת "החדר שלי". ההורים יכולים להגדיר עד עשרה אנשי קשר (קרובים וחברים של הילד) בדף הקשר. דרך דף הקשר יוכלו הילדים לשלוח הודעות לאנשי הקשר באמצעות מערכת מייל ידידותית וקלה לשימוש. ניתן גם לשלוח גלויות ברכה שהופקו על ידי מערכת האתר וזאת רק לחברים וקרובים שהוגדרו על ידי ההורים בדף אנשי הקשר ב"חדר שלי". לסיכום, שליחת מכתבים וברכות אפשרית רק לקבוצה הסגורה שהוגדרה על ידי ההורים בדף הקשר של הילד.

קבלת הודעות ה"חדר שלי" מנויי האתר יכולים לקבל דברי דואר מקרובים וחברים. דברי הדואר יגיעו לחדר הפרטי שלהם באתר ("החדר שלי") ויוצגו על לוח המודעות שבחדר. מכתבים שאינם מהחברים של ערוץ הופ! (דמויות הערוץ) יתקבלו בחדר אך ורק אם ההורים הגדירו את השולח ברשימת אנשי הקשר של הילד. במידה וההורה לא הגדיר את השולח ברשימה זו: ההודעה המיועדת לילד תידחה על ידי המערכת ולא תגיע "לחדר שלי". מכתבים מדמויות הופ! שישלחו כברכות שונות (ברכת יום הולדת, חג שמח, או חופש נעים וכולי) או מכתבי תשובה לילד על שאלה שהפנה לדמויות מהערוץ יתקבלו ישירות ב"חדר שלי" ואין צורך להגדיר זאת ב"דף הקשר".

אלבום תמונות
ב"חדר שלי" ייהנו מנויי הרפתקהופ! משירות חדשני נוסף: אפשרות לעריכת אלבום תמונות אישי מקוון. הילדים יוכלו לערוך את אלבום התמונות בעצמם, על בסיס מאגר התמונות שההורה ארגן עבורם בספרייה הפרטית שלהם באתר הרפתקהופ!. הילדים יכולים להוסיף שמות לאלבומים אותם הם מנהלים ושמות לתמונות. אנו ממליצים להורים ללוות את עריכת הטקסטים ולשמור שטקסטים אישיים החושפים פרטים אודותיהם אינם מוצגים באלבום. ניתן להזמין את אנשי הקשר שהוגדרו על ידי ההורה בדף הקשר ב"חדר שלי", לצפות באלבום.

האתר שלי
מנויי אתר הרפתקהופ! מוזמנים ליצור אתר פרטי. המערכת הידידותית שפותחה במיוחד לתפעול ילדי הגיל הרך בעזרתם של ההורים, מאפשרת לילדים להציג תמונות, כותרות וקטעי טקסט. אתר זה הינו באחריות ההורים והוא מחייב את בקרתם. הילדים יכולים לשלוח הזמנה לביקור באתר הפרטי שלהם דרך דף הקשר שלהם וכן להדפיס הזמנות בכתב אותן יוכלו לתת לקרובים וחברים.

באזור עריכת תתי החשבונות תחת המנוי הראשי, על ההורה להגדיר מהם כללי העלאת התכנים וחשיפת האתר:
1. האם ההורה מאפשר להציג את האתר ב"גלריית האתרים" של מנויי הופ!.
2. האם עידכוני התכנים באתר של הילד מחייבים אישור ההורה טרם העלאתם.

אם ההורה סימן את
1: האתר של הילד יופיע בגלריית האתרים.
אם ההורה סימן את
2: בכל פעם שהילד יבקש לשמור את השינויים שעשה באתר תהיה קריאה להורים להקלדת שם המשתמש והסיסמא.

ציורי ילדים באתר הופ!
מפעם לפעם יוזמנו הילדים לשלוח ציורים ועבודות אמנות שיופיעו בתצוגה קהילתית באתר הרפתקהופ! הילדים יתבקשו לציין שם פרטי, עיר מגורים וגיל.

Cookies
כדי להעלות לזהות את המשתמש בכניסה לאתר, לשפר את ביצועיו, ולזרז את זמן טעינת הקבצים אתר הרפתקהופ! משתמש ב COOKIES.
המידע הנשמר בCOOKIES משמש את הגולש המנוי בעצמו בלבד. טכנולוגית ה COOKIES סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים.
ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת COOKIES. באפשרותכם להגדיר מחדש את הדפדפן שלכם באופן שיסרב לקבל COOKIES או להגדירו כך שיצביע מתי נשלחת למחשב שלכם COOKIE.
חשוב לדעת כי בכדי לנצל את ישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה COOKIES של אתר הופ! אינטרנט.

דיווח על תקלות טכניות
ניתן למלא טופס מקוון לשירות הלקוחות של האתר. רצוי למלא את כתובת הדוא"ל ומספר טלפון על מנת שניתן יהיה לחזור אל הפונים בתשובה. במקרה של תקלה טכנית חשוב לציין את נתוני המערכת של המשתמש. מידע זה ישמש לצורך טיפול התקלה, או לשיפורים טכניים במערכת ובכל מקרה אינו חשוף לגורם שלישי.

פרטי פניות
אתר הרפתקהופ! משתמש במידע המגיע אליו מפניות הציבור בכדי לשת את לקוחותיו, ולמטרות סטטיסטיות. המידע מנותח באופן ממוצע ובאופן מצטבר תוך השמטת הפרטים האישיים.

סקרים
מעת לעת יערכו סקרים בקרב גולשי האתר. סקרים אלה הינם זכות ולא חובה. בסקרים לא ייאסף מידע אישי והתוצאות ינותחו על בסיס נתונים מצטברים בלבד.

מידע סטטיסטי
מעקב אחרי זמן גלישה, סוג הדפדפן, כתובת ה IP ונתונים מסויימים על סביבת הגלישה של כלל המשתמשים נשמר אצלנו במערכת למטרות של שיפור ביצועים וניהול המערכת. כתובות הIP- אינן מקושרות לפרטים אישיים מזהים.

התחייבות לאי העברת מידע על לקוחות
אם וככל שיוחלט על העברת הגבייה ו/או שירות הלקוחות של האתר לקבלן חיצוני ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מקבלן חיצוני, יועבר לקבלן אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להסכם סודיות והגנה על הפרטיות שיחתם על ידו. בכל מקרה לא יועבר מידע אישי לגבי הילדים הרשומים במנוי ההורים וכל ניתוח סטטיסטי יהא על בסיס נתונים מצטברים ולא על בסיס אישי.

לסיכום
חברת הופ! אינטרנט עושה את מירב המאמצים למלא אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981. אתר "הרפתקהופ!" עושה מאמצים רבים כדי להתאים את תכני האתר לילדים ובכלל זה לשמור באופן מירבי על פרטיותם, אולם אין באפשרות הופ! להבטיח כי מי שנתן את "אישור המבוגר" לפעולה הוא אכן ההורה או האפוטרופוס החוקי של הילדים. אתר "הרפתקהופ!" אינו אחראי לאמיתות הזהויות הנטענות על ידי המוסרים אותן ואינו יכול לוודא שילדים לא ינסו או יצליחו להערים על הדרישות באתר. חברת הופ!אינטרנט בע"מ (מפעילת אתר הרפתקהופ! ואתר "השכונה של הופ!") אינה נוטלת על עצמה כל התחייבות, חבות או אחריות בנוגע להתנהגויות מסוג זה או בנוגע להתחייבות להשגחה הורית. אתר " הרפתקהופ!" עושה את מירב המאמצים כדי למנוע פרסום מידע אישי של הילדים והמבוגרים המשתמשים באתר, אולם אין אנו אחראים

לכך שילדיכם לא ימסור, מיוזמתו, מידע אישי על עצמו או עליכם או על חבריו או מכרים אחרים באתר או באתר המקושר לו.

חברת הופ! אינטרנט שומרת על זכותה לשנות מידע, פעילויות, מוצרים, מדיניות, קידום, חשיפה ותנאי פטור מאחריות בכל עת. שינויים בהצהרת הפרטיות יופיעו באתר. אנא, בדקו תנאים אילו מעת לעת. תאריך העדכון האחרון מצוין בראש המסמך. המשך הגלישה באתר לאחר שינוי במדיניות, יהווה הסכמה לאותם שינויים. בכל מקרה, אם יתבצעו שינויים מהותיים באיסוף, בשימוש או במדיניות חשיפת המידע - נפנה אליכם לצורך קבלת הסכמה מחדש.

אנו מודים לכם על ערנותכם ודאגתכם ביחס לסוגיות הגנת הפרטיות ואבטחת הגולשים באתר ועל הזמן שהקדשתם לקריאת מדיניות האתר בנושא. אנו מקווים כי אתם וילדכם תיהנו מאתר "הרפתקהופ!". אנא פנו אלינו עם כל שאלה, הערה או רעיון לשיפור.

שאלות ו/או תלונות בנוגע למדיניות ההגנה על פרטיות המשתמשים באתר " הרפתקהופ! ניתן להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני:

info@hopnet.co.il

או כתובת בדואר ישראל:
הופ! אינטרנט בע"מ
רחוב הרוגי מלכות 7
רמת החיל
תל אביב
69714

קרדיטים הצהרת פרטיות תנאי שמוש